Prekių katalogas

Pirkimo sąlygos

 • Prekių pirkimo – pardavimo internetinėje parduotuvėje „artesanaexpress.lt“ taisyklės

  1. Bendrosios nuostatos

  1.1 Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), jas akceptavus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Susipažinau su „artesanaexpress.lt“ taisyklėmis ir su jomis sutinku“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos. Jos galioja ir visiems būsimiems sutartiniams santykiams, net jeigu dėl to aiškiai nesusitariama dar kartą. Visais atvejais laikoma, kad dėl šiose sąlygose numatytų nuostatų, susijusių su nuosavybės teisės perėjimu susitarta tik po apmokėjimo. Bet kokie nukrypimai nuo šių sąlygų įsigalioja tik tuo atveju, jei jie yra patvirtinami raštu arba elektroniniu laišku. Kliento pateikiamos sandorių sąlygos, taip pat tiekiant prekes, netampa sudėtine sutarties dalimi, net jei mes aiškiai neišreiškėme nesutikimo.

  1.2 Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus prisiregistravęs Pirkėjas bus informuojamas prisijungimo puslapyje metu ir, norėdamas apsipirkti šioje internetinėje parduotuvėje, privalės iš naujo akceptuoti modifikuotas Taisykles.

  1.3 Pirkti mūsų elektroninėje parduotuvėje turi teisę: veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; juridiniai asmenys; visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai. Pirkėjas, akceptuodamas Taisykles, patvirtina, kad, jis turi teisę pirkti prekes „artesanaexpress.lt“ internetinėje parduotuvėje.

  2. Asmens duomenų apsauga

  2.1 Užsisakyti prekes internetinėje parduotuvėje "artesanaexpress" Pirkėjas gali dviem būdais:

  a. per el. parduotuvės užsakymų sistemą;

  b. el. paštu info@artesanaexpress.lt; info@artesana.lt

  Užsakant prekes bet kuriuo iš šių būdų, prekes įsipareigojame pristatyti užsakymo patvirtinime nurodytais terminais.

  2.2 Pirkėjas, užsakydamas prekes tiek 2.1.a. tiek 2.1.b. Taisyklių punktuose numatytais būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.

  2.3 Pirkėjas, patvirtindamas šias Taisykles, sutinka, jog 2.2. punkte nurodyti jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje artesanaexpress.lt. Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

  2.4 Pirkėjas, sutikdamas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje tikslu, taip pat sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.

  2.5 Pirkėjas, užsiregistruodamas el. parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.

  2.6 Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi tik prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje artesanaexpress.lt. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

  3. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

  3.1 Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (as) prekę(es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Patvirtinti“ ir gaunamas užsakymo patvirtinimas.

  3.2 Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma „artesanaexpress.lt“ internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

  4. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

  4.1 Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM.

  4.2 Jei nesusitariama kitaip, nurodyta suma turi būti sumokama nedelsiant, iš anksto. Būtina atsižvelgti į specialias nuorodas prie kiekvieno mokėjimo būdo. Jei prekės pristatymo laikas yra daugiau nei 7 dienos, laikoma, kad prekė užsakoma pagal specialų užsakymą. Elektroninė parduotuvė gali pareikalauti mokėti 50% avansą.

  4.3 Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

        4.3.1 Apmokėjimas banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą ir nuėjęs į artimiausią banko skyrių ar naudojantis internetine bankininkyste, perveda pinigus į „artesanaexpress.lt“ banko sąskaitą. Apmokant visą užsakymo sumą taikoma papildoma 1% nuolaida. Nuolaida negalioja nukainotoms ir akcijinėms prekėms.

        4.3.2 Apmokėjimas grynaisiais pinigais prekių atsiėmimo metu – Pirkėjas už prekes sumoka jų atsiėmimo (perdavimo – priėmimo) metu mūsų parduotuvėją.

        4.3.3 Apmokėjimas naudojantis lizingo bendrovių teikiama vartojimo kredito sutarčių sudarymo paslauga – tai atsiskaitymo būdas, kai Pirkėjas (fizinis asmuo) ir lizingo bendrovė sudaro sutartį dėl prekių pirkimo Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje finansavimo.

  4.4 Pardavėjas, gavęs apmokėjimą už prekes, pradeda formuoti prekių užsakymą ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

  5. Prekių pristatymas

  5.1 Pirkėjas, užsakydamas prekes, gali pasirinkti prekių pateikimo būdą, t.y. pasinaudoti Pardavėjo teikiama prekių pristatymo paslauga arba atsiimti prekes iš Pardavėjo sandelio Verkių g.35, Vilniuje.

  5.2 Vykdant prekių pristatymą, prekes pristato Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliota transporto įmonė. Prekės pristatomos pagal kliento iš anksto nurodytą adresą ir tik iki tos vietos, kur gali privažiuoti automobilis. Prekių pristatymo kaina yra sutartinė, priklausanti nuo prekių kiekio, tūrio ir atstumo. Prekių sunešimas į pristatymo paslaugą neįskaičiuojamas.

  5.3 Pirkėjas gali atsiimti prekes nemokamai viename iš Pardavėjo sandelių. Prekes gali atsiimti tik užsakyme nurodytas gavėjas arba užsakymo pastabose nurodytas asmuo. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir darbuotojui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą).

  5.4 Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, skaičiuojamas nuo Pardavėjo patvirtinimo, kad užsakymas jau paruoštas, gavimo momento.

  5.5 Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

  5.6 Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

  5.7 Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės(-ių) būklę bei pasirašyti sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės(-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista(-os) ir/ar prekė(-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekės(-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą ir padaryti pažeistos prekės nuotrauką. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.

  5.8 Vėluojant pristatyti prekes dėl pardavėjo kaltės, taikoma papildoma 0,2% nuolaida nuo užstato sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

  6. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

  6.1 Kiekvienos „artesanaexpress.lt“ parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

  6.2 Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

  6.3 Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.

  6.4 Pardavėjas ir gamintojas neatsako už nepirmos rūšies prekių kokybę.

  6.5 Prieš plytelių klojimą būtina pasitikrinti jų kokybę, spalvą ir išmatavimus. Už išklijuotų prekių kokybę Pardavėjas neatsako.

  6.6 Užsakytų prekių spalvų tonai gali skirtis nuo esamų pavyzdžių.

  7. Prekių grąžinimas ir keitimas

  7.1. Prekės gali būti gražintos per dvi savaites, raštu paaiškinus jų grąžinimo priežastis. Terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekės gavimo momento. Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė). Grąžinamos prekės turi turėti kokybišką gamyklinę pakuotę.

  7.2. Prekė negali būti grąžinama, jei klientui vežama pagal specialų užsakymą. Jei prekės pristatymo terminas ilgesnis nei 7 dienos, yra laikoma, kad prekė užsakoma pagal specialų užsakymą.

  7.3 Įsigaliojus teisėtam sandorio atšaukimui, turi būti užtikrinamas abiejų pusių gautų prekių grąžinimas bei atlyginama nauda, jei tokia buvo gauta (pavyzdžiui, vartojimo teikiama nauda). Jei grąžinama blogesnės kokybės ar ne visa prekė, gali būti reikalaujama atlyginti trūkstamą vertę. Ši nuostata netaikoma, jei prekės kokybė pablogėjo tik dėl patikrinimo – kokį Jūs būtumėte galėję atlikti pirkdami parduotuvėje. Grąžinimo teisė netaikoma prekėms, kurios buvo pagamintos pagal specialius kliento nurodymus arba atvežtos pagal pirkėjo užsakymą.

  7.4 Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 “Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo” patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.

  7.5 Kokybiškų prekių grąžinimas vyksta kliento sąskaita ir rizika.

  7.6. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.

  8. Atsakomybė

  8.1 Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

  8.2 Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.

  8.3 Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei „artesanaexpress.lt“ teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

  8.4 Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

  8.5 Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

  8.6 Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

  9. Rinkodara ir informacija.

  9.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti el. parduotuvėje įvairias akcijas.

  9.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.

  9.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

  9.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais telefonais ir el. pašto adresais.

  9.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

  10. Baigiamosios nuostatos

  10.1 Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

  10.2 Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

  10.3 Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu.

  10.4 Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.